Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Projekt Energetického fondu České republiky

Ve společnosti MERKURO jsme si položili otázku. Je možné, aby se všechny výhody centrálního vytápění a lokální kotelny spojily v jeden ekonomicky fungující model?
Je možné propojit bezstarostnost tepláren s nižšími cenami za teplo z lokálních kotelen? Je možné vytvořit teplárnám KONKURENCI?
Proto vznikl projekt Energetického fondu České republiky, kterou právně zastřešuje společnost MERKURO spol. s r.o.

Jaké jsou nosné body projektu?

  • Na naše náklady vybudujeme lokální kotelnu, podle energetické studie nabídneme kaskádovou plynovou kotelnu nebo kotelnu se vzduchovými tepelnými čerpadly.
  • Po celou dobu trvání smlouvy plně hradíme provoz kotelny, tzn. revize, obsluhu a hlavně pozáruční servis včetně kompletní výměny náhradních dílů.
  • Přesto smluvně garantujeme, že budeme minimálně o 10% levnější ( závisí na konkrétním domě ) než místní teplárna.
  • Na konci smlouvy lokální kotelnu repasujeme a v případě plynové kotelny vyměníme staré kotle za nové a účinnější. Poté Vám ji za 1 Kč nabídneme k odkupu.
Zjednodušeně řečeno, kotelnu postavíme, zaplatíme, zdarma pro Vás budeme provozovat a po její kompletní renovaci Vám ji za 1 Kč prodáme. V čem je háček? Žádný není. Jedná se o projekt, který je postaven na racionálních ekonomických základech.


1. Na ose x máme znázorněny jednotlivé roky. Na ose y aktuální výši 1 GJ v korunách. Jedná se o modelový příklad, částka za 1 GJ bývá pro každé město odlišná. Zelený sloupec ukazuje současnou situaci, kdy je dům připojen k centrálnímu vytápění (CZT). Jedná se o cenu konečnou včetně servisu, obsluhy apod. V následujících letech je vysoce pravděpodobné, že cena tepla poroste, pro lepší názornost však necháváme cenu tepla v průběhu let stejnou.2. V této chvíli se bytový dům rozhodne odpojit od dálkového tepla. V rámci projektu učiní plnou úhradu vstupní investice společnost MERKURO. Stejně tak před tím zařídí kompletní projektovou a legislativní část nezbytnou pro výstavbu nové kotelny.3. Díky zvolené technologii lokální kotelny a centralizovanému nákupu společností MERKURO je náklad na komoditu (plyn, elektřina) nižší než konečná cena tepla z teplárny. Kvalita realizace kotelny se na výši platby za komoditu výrazně projeví. U firem nezkušených s velkými objekty dochází k nákladům vyšším až o desítky procent.4. K ceně komodity je třeba připočíst náklady na provoz kotelny. Znovu zde platí přímá úměra. Čím kvalitněji odvedená práce při projektu a výstavbě, tím nižší náklady na provoz budou. Dále je třeba doplnit náklady na výstavbu samotné kotelny. Pro náš výběr jsou nejdůležitější tři parametry. Kvalita, kvalita a zase kvalita.5. Součet všech částí, tedy ceny komodity + údržby + pokrytí investice, je roven částce nižší než aktuální cena centrálního vytápění. Tato úspora je smluvně garantovaná a zachovávána v průběhu let, i když dojde ke snižování ceny tepla v daném regionu. Smlouva garantuje, že za všech okolností bude teplo z lokální kotelny dodáváno za cenu o X% nižší, než by v té chvíli dodávalo centrální vytápění.6. Na konci smlouvy provede společnost MERKURO repasi kotelny a výměnu kondenzačních plynových kotlů za nové nebo výměnu kompresorů tepelného čerpadla. Za 1 Kč nabídne bytovému domu technologii lokální kotelny k odkupu, přičemž předloží veškerou dokumentaci o nákladech a úsporách z doby trvání smlouvy. Dům tak nekupuje žádného zajíce v pytli.7. V momentě prodeje přechází kromě kotelny na bytový dům také náklady na servis a údržbu technologie. Obyvatelé si ale mohou vybrat z naší nabídky, kdy dům dále technicky spravujeme za úplatu.8. V mnoha aspektech se náš projekt podobá teplárnám. Nabízíme teplo bez starostí. Ale každý projekt by měl mít i svůj konec. V tomto okamžiku máme naší investici splacenu a není důvod jakkoliv dále participovat na úspoře. Ta již ze 100% přechází na bytový dům.


O společnosti MERKURO