Jakou cestou se vydat?

V České republice je více než 200 tisíc bytových domů. Náklady spojené s výrobou tepla a teplé vody stále znamenají nejvýznamnější položku v rozpočtu domácností. Přestože domy zateplily, platí stejně jako před lety, kdy zatepleny nebyly.

Jak je možné, že cena na výrobu 1 GJ každoročně stoupá?

Pojďme si nejprve říct, jaké možnosti vytápění a ohřevu teplé vody bytový dům má. V základním rozdělení se jedná o způsob centrální, který v České republice poskytují teplárny a způsob lokální, kde se jedná o vytápění prostřednictvím vlastní kotelny. Obě varianty mají své nepopiratelné výhody a nevýhody. Každá strana hájí samozřejmě svá tvrzení a výsledkem bývá nejednotný pohled na toto odvětví.

Co kdybychom nyní společně zkusili popsat oba systémy a vyvodili pak logický závěr, který by mohl být stavebním kamenem pro rozhodnutí, jaký systém vytápění využít pro Váš konkrétní dům?

Centrální zásobování teplem

Teplárny mají jednu neoddiskutovatelnou výhodu. Nabízejí teplo pro Váš dům

BEZ STAROSTÍ.

Nejsou potřeba finance na vybudování zdroje vytápění, máte nulové náklady na provoz a servis zařízení, žádné starosti se sháněním firmy při havárii. Prostě a jednoduše se teplárna o vše postará. Dalším důležitým faktem je, že se jedná o tradiční, po desítky let fungující systém, ke kterému máme důvěru a který nás nenechá bez tepla i v těch největších mrazech.

Je však třeba říci, že za tento plný servis se platí. A toto je v současnosti největším negativem centrálního vytápění.

JE DRAHÉ.

Do ceny tepla se promítá několik faktorů. Dálkové vytápění vyžaduje udržování a moder-nizování distribuční soustavy a výměníkových stanic. To představuje nemalé investice. Koncový odběratel také zaplatí tepelné ztráty distribuční soustavy a poplatky za emisní povolenky.

Převážná většina bytových domů provedla energeticko-úsporná opatření zateplením a výměnou oken. Tím klesla spotřeba tepla. Výše zmíněné náklady na dálkové vytápění se tak promítnou do menšího množství odebraného tepla, a tím dochází k dalšímu zdražování GJ tepla. Paradoxně i po všech energetických opatřeních platíme za teplo stále stejně. Navíc nám přibyla splátka úvěru pokrývající zmiňovanou revitalizaci domu.

Důvodem je konkurence. Lépe řečeno její absence.

Ve chvíli, kdy chybí, dominantní dodavatel čehokoliv diktuje cenové podmínky. Microsoftem počínaje teplárnami konče. Ano, zateplování domů, mírná zima, investice do systému snižují obraty teplárenství. Jedno však zůstává. A tím je zisk akcionářů, který se v obrovských číslech často vyvádí z České republiky.

chci vědět více